Tag: microsoft

A trillion dollar mistake Yahoo made याहूच्या ट्रीलियन डॉलरच्या चुका तुम्हाला ठाऊक आहेत का  

याहूच्या ट्रीलियन डॉलरच्या चुका तुम्हाला ठाऊक आहेत का? A trillion dollar mistake Yahoo made  सध्याच्या युगात इंटरनेट Internet of things म्हटलं…