Tag: google

A trillion dollar mistake Yahoo made याहूच्या ट्रीलियन डॉलरच्या चुका तुम्हाला ठाऊक आहेत का  

याहूच्या ट्रीलियन डॉलरच्या चुका तुम्हाला ठाऊक आहेत का? A trillion dollar mistake Yahoo made  सध्याच्या युगात इंटरनेट Internet of things म्हटलं…

Google doodle आणि Kadambini Ganguly

Kadambini Ganguly Google doodle Kadambini Ganguly(कादंबिनी गांगुली)कोण होत्या? जर तुम्हाला आनंदीबाई जोशी माहीत असतील तर तुम्हाला कादंबिनी गांगुली(Kadambini Ganguly)बद्दल थोडंसं…