Tag: first lady doctor

Google doodle आणि Kadambini Ganguly

Kadambini Ganguly Google doodle Kadambini Ganguly(कादंबिनी गांगुली)कोण होत्या? जर तुम्हाला आनंदीबाई जोशी माहीत असतील तर तुम्हाला कादंबिनी गांगुली(Kadambini Ganguly)बद्दल थोडंसं…