Tag: अहमद शाह अब्दाली

मराठ्यांच्या अटकेपार झेंड्याच्या म्हणीची कहाणी

मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे रोवले किंवा अटकेपार झेंडा फडकावला या म्हणी तर आपणा सर्वांना अगदी परिचित आहेत. पण कधी प्रश्न पडलाय…